A honlapunk a testreszabott kiszolgálás érdekében cookie-kat használ a működése során. További információ | Elfogadom


PályázatírásJóformán naponta jelennek meg különböző pályázati kiírások, egyre több a pályázatot kiíró szervezet, intézmény, egyre több a támogatott cél és célcsoport. Aki szeretne minden lehetőséget megragadni, akár a fejlesztési elképzelései megvalósításához, akár a piaci pozíció növeléséhez, annak szükségszerű a pályázatok nyomon követése és a pályázás. A fejlesztési ötletet azonban nem elég írásba foglalni és csatolni mellé a szükséges dokumentumokat. Egy minden kritériumnak megfelelő pályázat elkészítése jóval nagyobb gondosságot és összetett szakmai felkészültséget igényel.

Cégünk az irányelvek, a pályázati feltételek, a pályázat kiíróinak és a felépített projekt útmutatása alapján készíti el a pályázatot a tartalmi, pénzügyi részektől a formai megfelelőségen át, a komplett összeállításig, beleértve a szükséges mellékleteket is. Pályázatírási tevékenységünket követően nyertes pályázatainknál segítséget nyújtunk mind a Támogatási Szerződés megkötésében, mind a megvalósítási, elszámolási időszakot érintő projekt jelentések elkészítésében. Partnereink érdekében végig kísérjük a pályázatot a projekt ötlettől egészen az elszámolásig, a kifizetés és a monitoring teljesüléséig.

Tevékenységeink:

Pályázati tanácsadás

Pályázati tanácsadás

A pályázati tanácsadás során szakmai segítséget nyújtunk ahhoz, hogy ötleteiket, projekt elképzelésüket megvalósíthassák, majd segítünk a megfelelő pályázat kiválasztásában és megírásában. Ha a saját forrás nem elegendő az elképzelések megvalósításához, kollégánk hitel- és biztosítás tanácsadó szolgáltatással segít Önnek a külső forráslehetőségek felkutatásában is. Szolgáltatásunk az igényfelméréstől a dokumentáció elkészítéséig kiterjed, így ügyfeleinknek nem kell felesleges időt tölteniük a pályázati kiírások megismerésével, amely nélkülözhetetlen előfeltétele annak, hogy a megfelelő pályázatot kiválaszthassuk.

Pályázatírás

Pályázatírás

Pályázna, de nem tudja hogyan? Első lépésként megismerkedünk megbízónk terveivel, a vállalkozás helyzetével, állapotával, majd feltérképezzük a lehetőségeket. A fejlesztésről rendelkezésre álló információink alapján ügyfeleink részére azonosítjuk a megfelelő pályázati vagy egyéb forráslehetőséget, segítünk a megfelelő pályázat kiválasztásában, megírásában, az ötletet, projektet részletesen kidolgozzuk, elkészítjük a pályázati dokumentációt, összeállítjuk, s megállapodástól függően be is nyújtjuk a pályázat anyagát. A pályázat portfóliójának összeállításakor célunk az, hogy ügyfeleink számára a lehető legkedvezőbb feltételek érvényesüljenek. A pályázat elkészítése során folyamatosan egyeztetünk a megbízókkal és a pályázat elnyerése után segítünk a projekt megvalósításában is. Nem szükséges a teljes pályázati anyag elkészítését kérnie, ha úgy dönt, hogy saját maga készíti pályázatát, kérésére vállaljuk a pályázat áttekintését és felülvizsgálatát is.

Pályázatmenedzsment

Pályázatnenedzsment

Egy pályázatot megnyerni nem elég, a bonyolult, és komoly szakmai felkészültséget igénylő pályáztatási rendszer miatt a támogatás elnyerését követően is több olyan feladat vár a pályázóra, amely jelentős szakértelmet igényel, mint pl. szerződéskötés, pénzügyi lehívások, projekt előrehaladási jelentések, szakmai beszámolók, monitoring jelentések elkészítése. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk a pályázathoz kapcsolódóan: az ötletgenerálástól kezdve a pályázat elkészítésén keresztül egészen a projekt sikeres megvalósításig és adminisztratív lezárásáig. Célunk a pályázatokban történő sikeres részvétel hatékony segítése, az aktuális pályázatok felkutatásával, az információk átadásával, a pályázatok és a szerződések összeállításának, valamint a projektek végrehajtásának támogatásával.

SEGÍTSÉG, NYERTEM!

Nem hagyjuk magára a sikeres pályázat után sem! A pozitív pályázati elbírálást követően a következő lépés a szerződéskötés. A támogatási szerződés megfelelő tartalommal történő kiegészítése - mellékletek, igazolások, egyéb dokumentumok - szintén hozzáértést és tanácsadói közreműködést igényel, melyben teljes körű segítséget nyújtunk.

Segítünk a pályázati pénzek elszámolásában is!

A támogatási szerződés megkötését követően a pályázó jogosult az elnyert összeg lehívására. A pályázati dokumentációban bemutatott mérföldkövek megvalósulása esetén lehetőség nyílik részelszámolások bonyolítására, a projekt megvalósulását követően pedig végelszámolást kell végezni, melyben igazolni kell, hogy a projekt a pályázatban bemutatott tartalommal valósult meg. Ekkor történik meg a támogatási összeg utolsó részletének elszámolása, lehívása is. A hazai és Európai Uniós források megszerzése után a nyertes pályázóknak el kell számolniuk a támogatás felhasználásával, amely komoly adminisztrációs terhet jelenthet, mivel az alapvető számviteli kimutatások mellett az üzleti terv megvalósulását és a támogatási szerződésben meghatározott indikátorok teljesülését is dokumentálni kell. A szükséges kimutatások, beszámolók elkészítésével, valamint az ellenőrző szervekkel való folyamatos egyeztetéssel segítünk abban, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségekről történő számadás teljes körű és szakszerű legyen.

Monitoring

Monitoring

A nyertes pályázat esetében a Közreműködő Szervezet felé folyamatos monitoring adatszolgáltatási kötelezettség van a projektről, ez az ún. monitoring adatszolgáltatás. A pályázat elnyerésekor a Támogatási szerződés tartalmazza azt, hogy hogyan kell eleget tenni az adatszolgáltatásnak. Ahhoz, hogy a pályázat sikeres projekt legyen, a projekt teljes ideje alatt elengedhetetlen az előírásoknak megfelelő monitoring tevékenység.

Miért fontos a monitoring?

A monitoring segítségével folyamatosan nyomon lehet követni a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesülését, figyelemmel lehet kísérni a projekt eredeti célkitűzéseinek megvalósulását. A monitoring működtetésével elérhető, hogy a tervezettől való eltéréseket időben észrevegyük és korrigálhassuk annak érdekében, hogy a projekt sikeresen megvalósulhasson. Ehhez a pályázat nyertesének meghatározott időközönként jelentéseket kell készíteni, amelyet a pályázat kezelőszervezete átnéz és értékel. Ez a bizonyos időközönként elküldött úgynevezett Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) rendszerint nagy feladat elé állítja a nyerteseket. A pontos, szakszerű, határidőre elkészített PEJ alapvető fontosságú a támogatásokhoz való hozzáféréshez, ezért különösen nagy gondot kell fordítani rá: A nem megfelelően elvégzett monitoring tevékenység ugyanis akár a támogatás felfüggesztését és visszafizetését is maga után vonhatja!

A pályázat utógondozása

A pályázat utógondozása

Tanácsadási szolgáltatásunk a pályázati projektciklus egészét felöleli, nemcsak megírjuk a pályázatot, hanem az utógondozásban is hatékonyan közreműködünk.

Folyamatos támogatást nyújtunk a projekt megvalósítását kísérő monitoring tevékenységben:

Szeretné az ötletét pályázattá alakítani? Segítünk benne!

Ötletből pályázat

Mi az, amit nálunk megtalál?

1. Szaktudás

A pályázatok útvesztőjében eligazodni, az eredményesség reményével kecsegtető jó pályázatot írni nem könnyű: tartalmi és formai szempontok seregének kell eleget tenni, s ezek a szempontok sokszor pályázatonként eltérőek. A pályázatírás komoly szakértelmet, a pályázati kiírások és útmutatók alapos ismeretét, precizitást igényel.

2. Hozzáértés

A pályázatírás külön szakma, amihez nagy szaktudás kell, hiszen a döntéshozók csak profi pályázatokkal győzhetők meg. Egy sikerre esélyes pályázat elkészítéséhez kevés az általános ismeretanyag, a pályázóknak mélyebb ismeretekre van szükségük. Minél felkészültebb, alaposabb, hitelesebb az anyag, annál nagyobb esélye van a támogatásra. A sikeres pályázás egyik alapvető feltétele a szakmai hozzáértés, a hibátlan tervek és pályázatok kidolgozásához megfelelő tapasztalat és szakértő csapat kell.

3. Precizitás

Egy pályázat elbíráláskor a fő elv az, hogy csak megfelelően kidolgozott és a pályázati felhívásnak formailag mindenben tekintetben megfelelő (tehát minden számítást, mellékletet, igazolást tartalmazó) pályázat számíthat támogatásra.

4. Együttműködés – Partnerség

Munkánk során a szakértelem mellett stratégiai partnerség is törekszünk, hiszen a sikeres pályázatokhoz általában több résztvevőre és sokféle szaktudásra van szükség. A pályázat elkészítése alatt szoros együttműködést igyekszünk kialakítani Önnel is, hiszen elengedhetetlen, hogy az Öntől kapott adatok megfelelőek, pontosak legyenek. A pályázatkészítés nélkülözhetetlen kellékeként listát készítünk, amely tartalmazza a beszerzendő adatokat és dokumentumokat.

5. Teljesség – Minőség-ellenőrzés

A rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával elkészítjük a pályázatot a kiírásnak megfelelően, majd megállapodás szerint sor kerül a teljes pályázati anyag sokszorosítására és benyújtására. A pályázat sikeressége után természetesen megegyezés szerint a megvalósításban is segédkezünk.

6. Rugalmasság - Ügyfélközpontúság

Nem szükséges a teljes pályázati anyag elkészítését kérnie. Ha Ön saját maga készíti pályázatát, kérésére vállaljuk pályázata áttekintését, felülvizsgálatát is. A pályázatírás során teljes körűen alkalmazkodunk az Ön igényeihez, célunk egyedül az, hogy a pályázat nyertes legyen, pályázatból sikeres projekt legyen.

Ha elnyertük tetszését, vegye fel velünk a kapcsolatot.